நிறைய நினைவுகள் என்றும் நம்மை புடை சூழும்

ஆனால் சில தருணங்கள் மட்டுமே கொஞ்சம் நீளும்

ஏனோ சில வினாடிகள் மனம் அதை அசைப்போடும்

திரும்பி வாழ நினைக்கும் நொடிகளாய் அது மாறும்..

 

சில நேரங்களில் உண்மையை மனம் அறியாது

அறிந்தாலும் அது ஏனோ ஏற்க்க முடியாது

அந்த நேரத்தில் எல்லாம் நன்றாகவே தோன்றியது

இன்று ஏனோ சற்று வேறாக தெரிகிறது…

 

எப்பொழுதும் என்ற அர்த்தம் இன்று மாறுகிறது

எதிர்காலம் வெவ்வேறு திசைகளில் அழைக்கிறது

நாடுகள் பல கடந்தாலும் பிரியாதது அன்பானது

எங்கோ ஒரு நொடியில் சற்றே தொலைந்து போனது…!!!

Advertisements